Berichten

Hypotheek

De woonlasten voor een huiseigenaar worden door diverse factoren bepaald. Met name de vorm van de hypothecaire lening is daarop van invloed. Het rentepercentage en met name de aflossingsvorm zijn hierbij belangrijk. De hypotheek kan worden afgelost tijdens de looptijd (lineair of annuïtair) of de aflossing kan worden uitgesteld tot het einde van de looptijd. In dit geval wordt het bedrag voor de aflossing veelal bijeengespaard in een levensverzekering. Er kan ook voor een onbepaalde looptijd gekozen worden (aflossingsvrij).

Hypotheken zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en zijn niet te vergeten een vorm van lenen. Net als het lenen van een geld bedrag, kan ook eenhypotheek met BKR moeilijker gerealiseerd worden. Immers is het aangaan van een hypotheek een grote financiële verantwoordelijk en kan het ook niet anders dat de banken de BKR gaan checken. De banken zijn hiertoe zelfs verplicht. Een hypotheek verkrijgen elders dan bij de banken in Nederland is lastig. Wellicht kunt u het in het buitenland proberen, maar de vraag is echter of het überhaupt wel verstandig is een lening aan te gaan terwijl u een negatieve BKR registratie heeft. Echter is sparen voor een huis vaak ook geen oplossing.

Gelukkig is het zo dat wanneer u wel eenmaal een hypotheek heeft u ook kan genieten van verschillende fiscale middelen. Het bezit van een eigen woning wordt gestimuleerd met fiscale middelen. De rente die voor de geldlening betaald wordt en een deel van de verwerkvingskosten mogen voor de inkomensbelasting worden afgetrokken. Daarentegen moet een percentage van de waarde van de woning worden bijgesteld (eigenwoningforfait).

maximale hypotheek berekenen

Wat je maximaal kunt lenen bij een hypotheek is afhankelijk van een aantal factoren zoals je inkomen, de waarde van je huis, je
leeftijd en de rentestand.

Bruto-inkomen

Hoe hoger je bruto-inkomen, hoe meer je kunt lenen. Als uitgangspunt om je maximale hypotheek te berekenen wordt je vaste inkomsten genomen. Daartoe behoort je maand- of weekloon, vakantiegeld en een eventuele vaste dertiende maand of eindejaarsuitkering. Variabel inkomen zoals provisie en overuren wordt niet altijd of soms gedeeltelijk meegenomen in de berekening.

Leeftijd

Maatschappijen hanteren een woonquote gebaseerd op je leeftijd. Je geldverstrekker bepaalt via de woonquote
welk deel van je inkomen je aan maandelijkse hypotheeklasten mag besteden. Gemiddeld is dit een derde van je bruto-inkomen.

Waarde woning

Meestal kun je niet meer lenen dan 125 procent van de executiewaarde van de aan te kopen woning. De
executiewaarde wordt bepaald door een taxateur. De executiewaarde is de waarde die je woning minimaal oplevert in het geval deze verkocht moet worden. Dit bijvoorbeeld omdat je je verplichtingen niet kunt nakomen. Waardes van 85 tot 90 procent van de werkelijke waarde van de woning zijn gebruikelijk om de executiewaarde aan te geven.

De executiewaarde is bij iedere hypotheek van groot belang. De geldverstrekkers bepalen namelijk ook op basis van de executiewaarde het volgende:

– De minimale aflossing van je hypotheek.

Je moet meestal verplicht aflossen, wanneer je meer dan 75, 90 of 100 procent
van de executiewaarde leent.

– De minimale hoogte van de overlijdensrisicoverzekering die je moet af
sluiten. Een overlijdensrisico verzeker is meestal verplicht voor het deel van de geldlening boven de 75 of 100 procent van de executiewaarde.

– Het rentetarief. Hoe hoger je lening ten opzichte van de executiewaarde, des te hoger het rentetarief is.

Rentestand

Je kunt meer lenen, afhankelijk van de (lage) rentestand.

Inbreng eigen vermogen

Je kunt meer lenen, wanneer je een hoog eigen vermogen in je hypotheekconstructie inbrengt.

Lopende leningen

In het geval je schulden hebt, dan zal je mogelijk minder kunnen lenen. Per hypotheekverstrekker zijn er mogelijk nog specifieke eisen en voorwaarden die van invloed zijn op wat je maximaal kunt lenen.

Leen ruim

Vooral bij nieuwbouw, maar ook bij verbouwen, is het verstandig ruim te begroten. De kans is groot dat de kosten hoger zijn dan vooraf berekend. Als je toch geld overhoudt, kun je dit vervolgens kosteloos aflossen op je hypotheek. Dit is makkelijker dan geld tekort komen en hiervoor een extra hypotheek aanvragen