Berichten

Lenen of niet?

Het aangaan van kredieten is een vast onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Meer dan waarschijnlijk zal er geen enkel gezin te vinden zijn die nooit in hun leven een krediet aan zal gaan. Is dat slecht? Niet noodzakelijk, want er zijn natuurlijk bepaalde (grote) investeringen waarbij het raadzaam of zelfs noodzakelijk is om een krediet af te sluiten. Een bekend voorbeeld hiervan is de aankoop van een huis, maar denk ook aan een auto of voor de ondernemers onder ons, die bijvoorbeeld een zakelijk krediet willen afsluiten voor het oprichten van een eigen bedrijf. Te vaak echter wordt een krediet aangegaan zonder stil te staan bij de gevolgen die deze overeenkomst met zich meebrengt. Vergeet namelijk niet dat u verplicht bent zich aan de voorwaarden van de overeenkomst te houden en financiële instellingen vaak niet de meest vredelievende ondernemingen zijn als het aankomt op betalingsachterstanden. Wanneer is het nu eigenlijk wel en wanneer vooral niet aangeraden om een krediet af te sluiten? U komt het in dit artikel te weten.

Het afsluiten van een krediet bij hoge bedragen
In de meeste gevallen zullen mensen er voor kiezen om een krediet af te sluiten voor een bedrag dat ze niet meteen zomaar in één keer kunnen ophoesten. In de inleiding van dit artikel werd bijvoorbeeld reeds de aankoop van een huis aangehaald. Dit is één van de gevallen waarbij het niet alleen aangewezen is om te lenen, het is uiteindelijk ook op fiscaal vlak gewoon de interessantste oplossing. Dit alles heeft er voor gezorgd dat er vandaag de dag waarschijnlijk maar weinig of zelfs helemaal geen mensen meer tot de aankoop van een huis overgaan zonder daarvoor enig krediet voor af te sluiten. Hou er hierbij wel rekening mee dat het gaat om een lening van een relatief groot bedrag en dat de financiële instelling waarbij u het krediet aangaat een bepaalde zekerheid zal willen. Die zekerheid krijgen ze bij een huis door middel van een zogenaamde hypotheek. Wanneer u tegenover de financiële instelling niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, zal men aanspraak maken op de hypotheek en het huis verkopen. Met de opbrengst zal aan uw financiële verplichtingen worden voldaan.

Lenen voor kleine bedragen
Het is bijna een hype geworden de laatste jaren. Verschillende financiële instellingen of andere (iets meer dubieuze) partijen hebben zogenaamde mini-leningen in het leven geroepen. Een dergelijk krediet maakt het mogelijk om voor slechts enkele honderden euro’s reeds een lening aan te kunnen gaan. Het wordt de kredietnemer zelfs nog eenvoudiger gemaakt, want het is mogelijk om een dergelijke lening heel eenvoudig via sms af te sluiten. Hierbij kunt u (in de meeste gevallen) tot 500 euro lenen, dat dan over een periode van 30 dagen terugbetaald dient te worden. Hierbij dient u er dus rekening mee te houden dat binnen de maand het geleende bedrag + de rente terugbetaald dient te worden. In principe mogen we bij een mini lening zelfs helemaal niet spreken van een rente. Zoals de bedrijven die dit aanbieden het graag noemen, wordt de rente bij een dergelijke lening vervangen door zogenaamde “behandelingskosten”. Typisch voor dergelijke kredieten is dat deze kosten bijzonder hoog liggen. Voor een lening van 500 euro betaalt u bijvoorbeeld in de meeste gevallen 125 euro kosten. Dit maakt dat u binnen de termijn van 30 dagen geen 500 euro dient terug te betalen, maar wel 625 en geloof ons maar als we zeggen dat u bij dergelijke partijen geen openstaande schuld wenst te hebben… Misschien dat bij het lenen van kleine bedragen particulier lenen een betere optie is.

Conclusie
Lenen is in het leven geroepen om mensen in het algemeen meer kansen te geven. Ze geven mensen de kans om iets te kopen waar men in eerste instantie niet het geld voor heeft. Na het aangaan van de lening is het aan de kredietnemer om aan zijn betalingsverplichting onder de vorm van een maandelijkse aflossing van het geleende bedrag met daarbovenop de berekende rente te voldoen. U dient er als kredietnemer goed over na te denken of u zich wel in een situatie bevindt waarin het aangewezen is om een krediet af te sluiten. Denk hierbij aan reeds lopende kredieten, maar ook aan eventuele waarborgen die u de kredietmaatschappij kunt geven. Ga eventueel ook eens rond de tafel zitten met een financieel adviseur als u er zelf niet helemaal uit raakt, maar ga nooit een krediet aan zonder met honderd procent zekerheid te weten dat u ook in staat zult zijn om aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.