Berichten

Fiscale voordelen bij het sparen

Fiscale voordelen bij het sparen

De tijd dat je alleen maar kon sparen door middel van een spaarrekening is (gelukkig) voorgoed verleden tijd. Vandaag de dag bestaan er werkelijk honderd en één spaarvormen die allemaal werden opgesteld aan de hand van heel specifieke voorwaarden. In de loop der jaren zijn de voordelen die verkregen kunnen worden door te sparen ook steeds verder uitgebreid. Vroeger moest u het bijvoorbeeld vaak doen met enkel en alleen een beetje intrest. Vandaag de dag zijn er spaarplannen beschikbaar die bijna het dubbele van die intrest kunnen garanderen, maar zijn er ook spaarplannen die een bepaald fiscaal voordeel met zich meebrengen. Zo wordt sparen niet alleen interessanter voor de toekomst, maar ook voor vandaag. U blijft immers recht hebben op het geld dat u spaart, u ontvangt de hoogste spaarrente op en u heeft ook nog eens een fiscaal voordeel. Te mooi om waar te zijn?

Spaarplannen met een fiscaal voordeel

Om even met de deur in huis te vallen, neen, niet elk spaarplan beschikt over een fiscaal voordeel. Wanneer u bijvoorbeeld geld gaat sparen middels een spaarrekening dan kunt u dit bij de fiscus niet gaan inbrengen. Spaarplannen die een fiscaal voordeel met zich meebrengen zijn in de meeste gevallen (er zijn uitzonderingen) lange termijn spaarplannen. Bij dergelijke spaarplannen dient u bijvoorbeeld maandelijks een bepaald bedrag te betalen op een rekening, voorzien van een gestructureerde mededeling. In de meeste gevallen zal deze betaling verlopen door middel van een automatische incasso, maar dat even terzijde. Een dergelijk spaarplan staat steeds garant voor een aantal zekerheden. In eerste instantie bent u er zeker van dat u in de eerste pak hem beet tien jaar na ondertekening van de overeenkomst het geld niet kunt opvragen, tenzij u alle ontvangen voordelen terug wenst te betalen en vaak ook een flinke “uitstapkost” er bovenop. Wanneer u zich echter wel aan de voorwaarden van de overeenkomst houdt, bent u er dan weer wel zeker van dat u na het verstrijken van de termijn niet alleen het opgespaarde bedrag met een flinke winst zult ontvangen, maar ook een aanzienlijk fiscaal voordeel.

Wanneer u bijvoorbeeld intekent voor een spaarplan van 30 jaar (ja hoor, zo lang, dat is echt geen uitzondering), dan ontvangt u meestal na een periode van 12 maanden een overzicht van uw betalingen aan de hand van een document dat u eveneens bij uw belastingaangifte kunt voegen. Aan de hand van het spaarplan in kwestie wordt u dan een bepaald fiscaal voordeel gegeven. Let er wel voor op dat ook het eigen vermogen een rol blijft spelen. In bijna alle (Europese) landen wordt u namelijk ook belast op uw (geschatte) vermogen.

Het terugkeren van een eerder verkregen fiscaal voordeel

Er is echter ook een waarschuwing op z’n plaats. Stel nu bijvoorbeeld eens dat u een spaarplan aan gaat voor een periode van 20 jaar. U spaart 15 jaar zoals de voorwaarden het aangeven en alles verloopt zonder probleem. Het kapitaal wordt opgebouwd, u kunt jaarlijks genieten van uw fiscaal voordeel, etc. Op een dag krijgt u echter te maken met een situatie waarin u dringend over extra kapitaal dient te beschikken. U wil niet gaan lenen, dus besluit u maar om de voorwaarden van uw spaarplan er op na te lezen. Het idee speelt namelijk in uw hoofd om het reeds opgespaarde kapitaal terug op te vragen.

Wanneer u dit doet dient u inderdaad goed de voorwaarden door te nemen. Daarbij dient speciale aandacht besteed te worden aan de voorwaarden die vermelden wat er gebeurt wanneer u vroegtijdig uw overeenkomst stopzet. Vaak zal dan niet alleen (een deel van) de “winst” komen te vervallen, maar zult u ook het in het verleden verkregen fiscaal voordeel terug moeten betalen. Men gaat er immers steeds van uit dat u voor de volledige periode zoals omschreven in de overeenkomst van uw spaarplan aan uw verplichtingen blijft voldoen. Wanneer dat anders verloopt vervallen dan ook de meeste (om niet te zeggen “alle”) voordelen die aan het spaarplan in kwestie gekoppeld zijn.